22.03.16

 

 

 

 

У К Р А І Н А

Бохоницька сільська   рада

Вінницького району  Вінницької   області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    21 березня   2016  року                                                          6  сесія 7  скликання   

 

 

Про затвердження Програми

фінансової підтримки бюджетних установ 

та районних організацій

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Програму фінансової підтримки бюджетних установ  та районних організацій ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань.

 

 

 

 

 

 

В. О. Сільського   голови                                     К. І. Бортновська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки бюджетних установ  на 2016 рік

 

 

Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовується програма

 

         З метою виконання функцій, покладених на бюджетні установи, а саме для сприяння соціальному, економічному та культурному розвитку с. Бохоники, а також для повноцінної діяльності будинку культури. Програма спрямована на фінансову підтримку будинку культури, організацій що фінансуються із районного бюджету.

         Актуальність Програми обумовлена недостатнім фінансуванням з районного бюджету, що в свою чергу не дозволяє у повній мірі виконувати всі покладені функції.

         Результати аналізу функціонування показали, незручності через відсутність коштів для забезпечення нормальної роботи.

         Будинок культури не володіє необхідною матеріально-технічною базою. А на проведення різного роду мистецьких і культурних заходів майже не виділяються необхідні кошти.

        

Мета та завдання Програми

 

         Мета Програми спрямована на підвищення рівня здійснення своїх функцій Бохоницького будинку культури. Враховуючи, що будинок культури забезпечений коштами лише на виплату заробітної плати, зовсім не враховані витрати на поточні потреби, завдання Програми надати фінансову підтримку на поточні видатки. Завдання Програми – забезпечити безперебійне та ефективне функціонування Бохоницького будинку культури.

         Одним із завдань Програми є зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, фінансування масових культурних заходів, які проводяться в селі, а також виділення коштів для участі в мистецьких заходах, які проводяться за межами села.

         Значної уваги потребує розвиток духовності формування здорового способу життя, зміцнення моральних засад суспільства.

         Мета Програми – надати будинку культури фінансову допомогу у вирішенні питань, що виникають в зв’язку з недостатністю фінансування, передбаченого для районних установ державним та місцевим бюджетам, браком коштів для проведення окремих заходів.

        

Очікувані результати від реалізації Програми

 

У результаті впровадження даної Програми очікується:

 

1.       підвищення ефективності прийняття управлінських рішень;

2.       підвищення оперативності у роботі будинку культури;

3.       забезпечення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва;

4.       проведення культурно-масових заходів, нагородження та преміювання до професійних та державних свят;

5.       поточний ремонт обладнання, технічне обслуговування комп’ютерної та іншої техніки, оплата послуг по їх використанню;

6.       оплата транспортних послуг для виконання заходів по здійсненню бюджетного процесу;

7.       поточний та капітальний ремонт приміщень, що знаходяться в комунальній власності;

8.       організаційні заходи по проведенню державних, професійних та громадських свят;

9.       фінансова допомога у здійсненні соціально-культурних заходів;

10.     підписка періодичних видань;

 

 

Реалізація заходів Програми

 

         Реалізація заходів Програми здійснюється у відповідності з термінами, механізмами та обсягами фінансування. З інших непередбачуваних причин до Програми вносяться зміни в установленому порядку, при цьому проводиться аналіз причин зриву виконання Програми та робляться висновки, спрямовані на подальше обов’язкове виконання всіх запланованих заходів Програми у встановленні терміни.

 

 

 

У К Р А І Н А

Бохоницька сільська   рада

Вінницького району  Вінницької   області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    21 березня   2016  року                                                          6  сесія 7  скликання   

 

Про внесення  змін до рішення

4  сесії7скликання від 24грудя

2015 року «Про сільський бюджетна 2016 рік»

 

 

У відповідності п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78 Бюджетного кодексу України,

враховуючи рішення міської ради від 25.12.2015 № 22 «Про передачу у 2016 році з міського бюджету міста Вінниці бюджету Стрижавської селищної та бюджетам Агрономічної, Бохоницької, Вінницько-Хутірської, Лука-Мелешківської, Стадницької, Якушенецької сільських рад субвенцій на виконання програм в рамках виконання власних повноважень» та рішення міської ради від 29.01.2016 № 87 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 № 10», яким внесено зміни до міського бюджету на 2016 рік та передбачено передачу з міського бюджету м. Вінниці сільському бюджету с. Бохоники субвенції на виконання програм в рамках виконання власних повноважень по КФКВ 250380 «Інші субвенції» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»

звернення

комунального підприємства «Редакції Вінницьої регіональної газети «Подільська зоря» Вінницької районної ради» від 17.03.2016 року № 17

Вінницької районної ради від 28.12.2015 року № 01-08/2167

Асоціації органів місцевого самоврядування від 24.02.2016 року № 17, Вінницької районної державної адміністрації від 17.03.2016 року № 01-25/545

Відділу культури і туризму Вінницької районної державної адміністрації від 17.03.2016 року № 129

відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації від 18.03.2016 року № 01-17/460, враховуючи залишок коштів який утворився станом на 01.01.2016 року

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести до рішення 4 сесії 7скликання від 24 грудня2015 року «Про сільський  бюджет на 2016рік» такі зміни:

 

1.1. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету за рахунок направлення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2016 року на суму 586539,00 грн. в тому числі:

по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 340580,00 грн.: за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 234060,00 грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 51494,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12993,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 17178,00 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 2160,00 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природнього газу» - 15695,00 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - 2400,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 4600,00 грн.

по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 10000,00 грн.

по КТКВК 110502 «Інші культурно-масові заходи» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 14408,00 грн.

по КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури та інші заклади клубного типу»на суму 66336,00 грн. за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 15904,00 грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 4077,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3000,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4184,00 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 576,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 115,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 891,00 грн. КЕКВ 2274 «Оплата природнього газу» - 37589,00 грн.,

по КТКВК 250323 «Субвенція на утримання об’єкту спільного користування» за КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 5215,00 грн. із них: районному бюджету для надання фінансової підтримки комунальної організації «Редакція Вінницької регіональної газети «Подільська зоря» - 5000,00 грн., «Вінницькому районному Трудовому архіву» Вінницької районної ради – 215,00 грн.

по КТКВК 250380 «Інші субвенції» за КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам» районній організації ВФСТ «Колос» для посади інструктора з фізичної культури і спорту у сумі 35000,00 грн.,

по КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 120000,00 грн. із них:70000,00 грн. учасника бойових дій, учасникам АТО, мобілізованим та 50000,00 грн. на лікування

та внести зміни у додаток № 2 рішення 4 сесії 7 скликання від 24 грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» згідно із додатком №  2 даного рішення

1.2. Збільшити дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету за ККД 41035000 «Інші субвенції» 802950,00 грн. за рахунок коштів переданих з міського бюджету міста Вінниці бюджету Бохоницької сільської ради.

та внести зміни у додаток № 1, 2 рішення 4 сесії 7 скликання від 24 грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» згідно із додатком № 1, 2 даного рішення

1.3. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету за рахунок переданої із міського бюджету м. Вінниці сільському бюджету субвенції на виконання програм в рамках виконання власних повноважень у сумі 802950,00 грн.:

КТКТВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» за КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт фасаду будинку культури з влаштуванням утеплення мінераловатними плитами в с. Бохоники по вул. Гагаріна, 62 А Вінницького району, Вінницької області» 273000,00 грн.

КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» за КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об’єктів” на об’єкт будівництва: «Капітальний ремонт зовнішніх стін з наступним утепленням будинку дитячого садка «Дзвіночок» в с. Бохоники» 245000,00 грн.;

КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на виконання робіт з «Будівництво мереж зовнішнього освітлення в с. Бохоники по вул. Гагаріна, І. Богуна» 120000,00 грн.;

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення в с. Бохоники по вул. Гагаріна, Набережна» 55000,00 грн.;

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення в с. Бохоники по вул. Ювілейна, Гагаріна» 50000,00 грн.

«Будівництво мереж зовнішнього освітлення в с. Бохоники по вул. Гагаріна, Молодіжна» 59095,00 грн.

та внести зміни у додаток № 1, 2 рішення 4 сесії 7 скликання від 24 грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» згідно із додатком № 1, 2 даного рішення.

1.4. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету за рахунок направлення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 01.01.2016 року по КТКВК 160101 «Землеустрій» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на виконання робіт з поновлення нормативно-грошової оцінки землі на суму 25000,00 грн. та внести зміни у додаток № 2 рішення 4 сесії 7 скликання від 24 грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» згідно із додатком № 2 даного рішення.

1.5. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету на суму 300000,00 грн. за рахунок направлення вільного залишку бюджетних коштів бюджету розвитку, що утворився станом на 01.01.2016 року із них:

       по КТКВК 250380«Інші субвенції» за КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органів державного управління інших рівнів» 15000,00 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту фасаду з наступним утеплення школи в с. Бохоники та 200000,00 грн. на виконання робіт з капітального ремонту фасаду з наступним утепленням школи в с. Бохоники.

     по КЕКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»  за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 21500,00 грн. на придбання матеріалів аерознімання масштабу 1 : 10000 (архівна) на території с. Бохоники Вінницького району вінницької області та виготовлення цифрових топографічних планів масштабу 1 : 2000 на територію Бохоницької сільської ради Вінницького району та 63500,00 грн. на розробку Генерального плану села Бохоники Бохоницької сільської ради

та внести зміни у додаток № 2 рішення 4 сесії 7 скликання від 24 грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» згідно із додатком № 2 даного рішення.

      1.6. Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету на суму 52300,00 грн. за рахунок направлення вільного залишку коштів загального фонду, який утворився станом на 01.01.2016 року по КЕКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»на розробку Генерального плану села Бохоники Бохоницької сільської ради

та внести зміни у додаток № 2 рішення 4 сесії 7 скликання  від 24 грудня 2016 року «Про сільський бюджет на 2016 рік», згідно з додатком № 2 даного рішення

1.7. Затвердити дефіцит спеціального фонду джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду в сумі 52300,00 грн.. та профіцит загального фонду напрямком використання якого визначити передачу коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 52300,00 грн. згідно з додатком № 1 даного рішення.

1.8. Затвердити “Перелік об’єктів, видатки які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку” згідно з додатком № 4 даного рішення.

1.9. Внести зміни у показники міжбюджетних трансфертів, згідно з додатком № 3 даного рішення.

1.10. Внести зміни до переліку сільських програм додаток № 4 до рішення 4 сесії 7 скликання від 24 грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» згідно із додатком № ____ даного рішення.

2. Бухгалтеру сільської ради внести відповідні зміни в розпис сільського бюджету на 2016 рік відповідно п.1 даного рішення.

3. Додатки №  _________ даного рішення є його невід’ємною частиною.

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

В. О. Сільського   голови                                     К. І. Бортновська

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                       

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                 

У К Р А І Н А

Бохоницька сільська   рада

Вінницького району Вінницької   області

                                                               

Р І Ш Е Н Н Я

 

       21  березня2015 року                                                   6  сесія 7  скликання 

 

Про передачу з бюджету

Бохоницької сільської ради

до районного бюджету іншої субвенції

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп. 2 п 2 статті 71 пп.5 п.3 статті 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення комунального підприємства «Редакції Вінницької регіональної газети «Подільська зоря» Вінницької районної ради» від 17.03.2016 року № 17, Вінницької районної ради від 28.12.2015 року № 01-08/2167, Вінницької районної державної адміністрації від 17.03.2016 року № 01-25/545, відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації від 18.03.2016 року № 01-17/460 та рішення постійної діючої комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

                          

В И Р І Ш И Л А:

 

1.                Спрямувати кошти загального фонду у сумі 30215,00 грн., із них за КТКВК 250380 «Інші субвенції» для передачі його до районного бюджету організації  ВФСТ "Колос" для посади інструктора з фізичної культури і спорту 35000,00 грн. та за КТКВК 250323 «Субвенція на утримання об’єкту спільного користування» у сумі 5215,00 грн. для надання підтримки комунальній організації «Редакції Вінницької регіональної газети «Подільська зоря» та Вінницькому районному Трудовому архіву.

2.                Спрямувати до районного бюджету кошти спеціального фонду у сумі 215000,00 грн. із них 15000,00 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту фасаду з наступним утепленням утепленню школи в с. Бохоники, Вінницького району, Вінницької області та 200000,00 грн. на ремонтні роботи.

3. Сільському голові укласти угоду про передачу субвенції у порядку встановленому законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та фінансів.

 

 

 

В. О. сільського  голови                          К. І. Бортновська

 

УКРАЇНА

БОХОНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   21 березня 2016р.                                                                 6 сесія   7  скликання

     с. Бохоники

Про затвердження  технічної  документації із

землеустрою, щодо  встановлення меж  земельної

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у власність

гр. Блонському Володимиру Івановичу

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж   земельної  ділянки  площею 0,15га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд гр.Блонському В.І.,  розташовану  в с.Бохоники, вул. Зарічна, 13, розроблену ТОВ ЮЗС «Альянс», враховуючи  Витяг з Державного  земельного кадастру про земельну ділянку  № НВ – 0503737342015  від 31.12.2015 року, керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», п.5 ст.16 Закону України  « Про Державний Земельний  кадастр»  ст. 118, 122, 123, 186-1 Земельного кодексу України, сільська  рада         

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр. Блонському Володимиру Івановичу длябудівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудна території Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області

       2. Передати у власність гр. Блонському Володимиру Івановичу із земель житлової та громадської забудови земельну ділянку площею 0,1500 га  для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд повул. Зарічна, 13  с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

        3 Гр. Блонському Володимиру Івановичу оформити свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудза адресою:вул. Зарічна, 13 с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

Кадастровий номер земельної ділянки 0520680500:02:005:0221

             4.Гр. Блонському Володимиру Івановичу використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення,суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України.

        5. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.       

         

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

 


УКРАЇНА

БОХОНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   21 березня 2016р.                                                                 6 сесія   7  скликання

     с. Бохоники

Про затвердження  технічної  документації із

землеустрою, щодо  встановлення меж  земельної

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у власність

гр. Ляшук Галині Йосипівні

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж   земельної  ділянки  площею 0,25га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд гр.Ляшук Г.Й.,  розташовану  в с.Бохоники, вул. Набережна, 21, розроблену ТОВ ЮЗС «Альянс», враховуючи  Витяг з Державного  земельного кадастру про земельну ділянку  № НВ – 0503779972016  від 22.01.2016 року, керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», п.5 ст.16 Закону України  « Про Державний Земельний  кадастр»  ст. 118, 122, 123, 186-1 Земельного кодексу України, сільська  рада         

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр. Ляшук Галині Йосипівні длябудівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудна території Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області

       2. Передати у власність гр. Ляшук Галині Йосипівні із земель житлової та громадської забудови земельну ділянку площею 0,2500 га  для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд повул. Набережна, 21  с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

        3 Гр. Ляшук Галині Йосипівні оформити свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудза адресою:вул. Набережна, 21 с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

Кадастровий номер земельної ділянки 0520680500:02:004:0341

             4.Гр. Ляшук Галині Йосипівні використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення,суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України.

        5. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.       

         

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 


УКРАЇНА

БОХОНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   21 березня 2016р.                                                                 6 сесія   7  скликання

     с. Бохоники

Про затвердження  технічної  документації із

землеустрою, щодо  встановлення меж  земельної

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у власність

гр. Ляшук Галині Йосипівні

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж   земельної  ділянки  площею 0,3650га для ведення особистого селянського господарства гр.Ляшук Г.Й.,  розташовану  в с.Бохоники, вул. Набережна, 21, розроблену ТОВ ЮЗС «Альянс», враховуючи  Витяг з Державного  земельного кадастру про земельну ділянку  № НВ – 0503780002016  від 22.01.2016 року, керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», п.5 ст.16 Закону України  « Про Державний Земельний  кадастр»  ст. 118, 122, 123, 186-1 Земельного кодексу України, сільська  рада         

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр. Ляшук Галині Йосипівні дляведення особистого селянського господарства на території Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області

       2. Передати у власність гр. Ляшук Галині Йосипівні із земель сільськогосподарського призначення площею 0,3650 га  для ведення особистого селянського господарства по вул. Набережна, 21  с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

        3 Гр. Ляшук Галині Йосипівні оформити свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 0,3650 га для ведення особистого селянського господарства за адресою:вул. Набережна, 21 с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

Кадастровий номер земельної ділянки 0520680500:02:004:0342

             4.Гр. Ляшук Галині Йосипівні використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення,суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України.

        5. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.       

         

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

 


УКРАЇНА

БОХОНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   21 березня 2016р.                                                                 6 сесія   7  скликання

     с. Бохоники

Про затвердження  технічної  документації із

землеустрою, щодо  встановлення меж  земельної

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у власність

гр. Якубовської Валентини Василівни

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж   земельної  ділянки  площею 0,1850га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд гр.Якубовській В.В.,  розташовану  в с.Бохоники, вул. І.Богуна, 17, розроблену ПП ЦЕП «Сервіс-Центр», враховуючи  Витяг з Державного  земельного кадастру про земельну ділянку  № НВ – 0503717922015  від 25.12.2015 року, керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», п.5 ст.16 Закону України  « Про Державний Земельний  кадастр»  ст. 118, 122, 123, 186-1 Земельного кодексу України, сільська  рада         

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр. Якубовській Валентині Василівні длябудівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудна території Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області

       2. Передати у власність гр. Якубовській Валентині Василівні із земель житлової та громадської забудови земельну ділянку площею 0,1850 га  для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд повул. І.Богуна, 17  с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

        3 Гр. Якубовській Валентині Василівні оформити свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 0,1850 га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудза адресою:вул. І.Богуна, 17 с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

Кадастровий номер земельної ділянки 0520680500:02:002:0120

             4.Гр. Якубовській Валентині Василівні використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення,суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України.

        5. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.       

          

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 


УКРАЇНА

БОХОНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   21 березня 2016р.                                                                 6 сесія   7  скликання

     с. Бохоники

Про затвердження  технічної  документації із

землеустрою, щодо  встановлення меж  земельної

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у власність

гр. Бухваловій Людмилі Олександрівні

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж   земельної  ділянки  площею 0,1500га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд гр.Бухваловій Л.О.,  розташовану  в с.Бохоники, вул. Зарічна, 5, розроблену ТОВ «ВІАТЕРРА», керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», п.5 ст.16 Закону України  « Про Державний Земельний  кадастр»  ст. 118, 122, 123, 186-1 Земельного кодексу України, сільська  рада         

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр. Бухваловій Людмилі Олександрівні длябудівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудна території Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області

       2. Передати у власність гр. Бухваловій Людмилі Олександрівні із земель житлової та громадської забудови земельну ділянку площею 0,1500 га  для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд повул. Зарічна, 5  с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

        3 Гр. Бухваловій Людмилі Олександрівні оформити свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 0,1500 га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудза адресою:вул. Зарічна, 5 с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

Кадастровий номер земельної ділянки 0520680503:02:005:0085

             4.Гр. Бухваловій Людмилі Олександрівні використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення,суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України.

        5. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.       

         

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Савчуку Івану Фомичу

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Савчук І.Ф. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Савчуку Івану Фомичу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,10 га в с. Бохоники, вул. Л.Ратушної,15 Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Савчуку Івану Фомичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Савчуку Івану Фомичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Мартиновій Світлані Сергіївні

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Мартинової С.С. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Мартиновій Світлані Сергіївні на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,12 га в с. Бохоники, вул. Ювілейна,29 Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Мартиновій Світлані Сергіївні замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Мартиновій Світлані Сергіївні виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 


УКРАЇНА

БОХОНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   21 березня 2016р.                                                                 6 сесія   7  скликання

     с. Бохоники

Про затвердження  технічної  документації із

землеустрою, щодо  встановлення меж  земельної

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у власність

гр. Апанасюк Володимиру Васильовичу

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж   земельної  ділянки  площею 0,2500га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд гр.Апанасюк В.В.,  розташовану  в с.Бохоники, вул. І.Богуна,12а, розроблену ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», п.5 ст.16 Закону України  « Про Державний Земельний  кадастр»  ст. 118, 122, 123, 186-1 Земельного кодексу України, сільська  рада         

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр. Апанасюк Володимиру Васильовичу длябудівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудна території Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області

       2. Передати у власність гр. Апанасюк Володимиру Васильовичу із земель житлової та громадської забудови земельну ділянку площею 0,2500 га  для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд повул. І.Богуна, 12а  с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

        3 Гр. Апанасюк Володимиру Васильовичу оформити свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудза адресою:вул. І.Богуна, 12а с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

Кадастровий номер земельної ділянки 0520680500:02:002:0152

             4.Гр. Апанасюк Володимиру Васильовичу використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення,суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України.

        5. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.       

         

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Гаврилюк Наталії Олегівні

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Гаврилюк Н.О. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Гаврилюк Наталії Олегівні на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,15 га в с. Бохоники, вул. Зарічна Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Гаврилюк Наталії Олегівні замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Гаврилюк Наталії Олегівні виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                         

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Яропуд Миколи Віталійовича

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Яропуд М.В. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Яропуд Миколі Віталійовичу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,15 га в с. Бохоники, вул. Зарічна Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Яропуд Миколі Віталійовичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Яропуд Миколі Віталійовичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                         

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Главатчук Надії Володимирівні

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Главатчук Н.В. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Главатчук Надії Володимирівні на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,09 га в с. Бохоники, вул. Дачна, 52А Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Главатчук Надії Володимирівні замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Главатчук Надії Володимирівні виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Іванець Миколі Володимировичу

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Іванець М.В. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Іванець Миколі Володимировичу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,21 га в с. Бохоники, вул. Дачна, 52 Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Іванець Миколі Володимировичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Іванець Миколі Володимировичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Демчук Ользі Петрівні

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Демчук О.П. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Демчук Ользі Петрівні на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,12 га в с. Бохоники, вул. Молодіжна, 6 Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Демчук Ользі Петрівні замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Демчук Ользі Петрівні виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Петрусь Михайлу Йосиповичу

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Петрусь М.Й. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Петрусь Михайлу Йосиповичу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,12 га в с. Бохоники, вул. Молодіжна, 15 Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Петрусь Михайлу Йосиповичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Петрусь Михайлу Йосиповичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Ставнічук Анатолію Васильовичу

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Ставнічук А.В. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Ставнічук Анатолію Васильовичу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для індивідуального садівництва орієнтовною площею  0,0411 га в с. Бохоники, масив «Поляна», вул. Кооперативна, №5, Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Ставнічук Анатолію Васильовичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Ставнічук Анатолію Васильовичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

У К Р А Ї Н А

                                                         Бохоницька сільська рада 

Вінницького  району Вінницької     області

                                                                       

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

 

21 березня 2016р.                                                       6 сесія 7 скликання 

                                                        

с.Бохоники

  

 

Про припинення права користування на земельну ділянку

на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту

 

У відповідності до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , п.б ст..12, ст.. 140 розділ 10 «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, розглянувши заяву про добровільну відмову гр. Педосенко Наталії Василівни, сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А

 

  1. Припинити право користування земельної ділянки гр. Педосенко Наталії Василівни, для ведення особистого селянського господарства на підставі добровільної відмови від земельної ділянки загальною площею 0,34га в с. Бохоники, вул. Яблунева - площею 0,14га, вул. Молодіжна – площею 0,20га

 

  1. Перевести земельну ділянку в землі ненадані у власність та постійне користування (землі запасу) в межах населеного пункту в с. Бохоники

 

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин

 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

                                                         Бохоницька сільська рада 

Вінницького  району Вінницької     області

                                                                        

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

 

21 березня 2016р.                                                       6 сесія 7 скликання 

                                                         

с.Бохоники

  

 

Про припинення права користування на земельну ділянку

на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту

 

У відповідності до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , п.б ст..12, ст.. 140 розділ 10 «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, розглянувши заяву про добровільну відмову гр. Демчука Миколи Петровича, сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А

 

  1. Припинити право користування земельної ділянки гр. Демчука Миколи Петровича, для ведення особистого селянського господарства на підставі добровільної відмови від земельної ділянки площею 0,3417га в с. Бохоники, вул. Яблунева

 

  1. Перевести земельну ділянку в землі ненадані у власність та постійне користування (землі запасу) в межах населеного пункту в с. Бохоники

 

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин

 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

УКРАЇНА

БОХОНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   21 березня 2016р.                                                                 6 сесія   7  скликання

     с. Бохоники

Про затвердження  технічної  документації із

землеустрою, щодо  встановлення меж  земельної

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у власність

гр. Коломійчук Олені Михайлівні

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж   земельної  ділянки  площею 0,1350га для ведення особистого селянського господарства гр.Коломійчук О.М.,  розташовану  в с.Бохоники, Яблунева, розроблену ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут», враховуючи  Витяг з Державного  земельного кадастру про земельну ділянку  № НВ – 0503783612016  від 25.01.2016 року, керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», п.5 ст.16 Закону України  « Про Державний Земельний  кадастр»  ст. 118, 122, 123, 186-1 Земельного кодексу України, сільська  рада         

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр. Коломійчук Олені Михайлівні дляведення особистого селянського господарства на території Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області

       2. Передати у власність гр. Коломійчук Олені Михайлівні із земель сільськогосподарського призначення площею 0,1350 га  для ведення особистого селянського господарства по вул. Яблунева  с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

        3 Гр. Коломійчук Олені Михайлівні оформити свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 0,1350 га для ведення особистого селянського господарства за адресою:вул. Яблунева, с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

Кадастровий номер земельної ділянки 0520680500:02:004:0343

             4.Гр. Коломійчук Олені Михайлівні використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення,суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України.

        5. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.       

         

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

                                                         Бохоницька сільська рада 

Вінницького  району Вінницької     області

                                                                       

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

 

21 березня 2016р.                                                       6 сесія 7 скликання 

                                                        

с.Бохоники

  

 

Про припинення права користування на земельну ділянку

на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту

 

У відповідності до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , п.б ст..12, ст.. 140 розділ 10 «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, розглянувши заяву про добровільну відмову гр. Штойко Анатолія Миколайовича, сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А

 

1. Припинити право користування земельної ділянки гр. Штойко Анатолія Миколайовича, для ведення особистого селянського господарства на підставі добровільної відмови від земельної ділянки площею 0,10га в с. Бохоники, вул. Сонячна

 

  1. Перевести земельну ділянку в землі ненадані у власність та постійне користування (землі запасу) в межах населеного пункту в с. Бохоники

 

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин

 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

21 березня  2016 року                                                     6 сесія 7 скликання 

                                                        

с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу гр. Штойко Катерині Анатоліївні

на  виготовлення проекту землеустрою

 щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського господарства                                                  

 на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Штойко К.А. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись ст. 12, 22, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», пунктами 3, 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної власності», відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради вирішила

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 

 1.Надати дозвіл гр. Штойко Катерині Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 0,10 га за адресою: Вінницький р-н, с.Бохоники, вул. Сонячна  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність та постійне користування на території  Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2.Гр. Штойко Катерині Анатоліївні замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Штойко Катерині Анатоліївні виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань                           регулювання  земельних  відносин.

 

В.о. сільського голови                              К.І. Бортновська

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

21 березня  2016 року                                                     6 сесія 7 скликання 

                                                        

с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу гр. Савчук Ларисі Миколаївні

на  виготовлення проекту землеустрою

 щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського господарства                                                  

 на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Савчук Л.М. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись ст. 12, 22, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», пунктами 3, 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної власності», відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради вирішила

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 

 1.Надати дозвіл гр. Савчук Ларисі Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 0,10 га за адресою: Вінницький р-н, с.Бохоники, вул. Сонячна  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність та постійне користування на території  Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2.Гр. Савчук Ларисі Миколаївні замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Савчук Ларисі Миколаївні виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань                           регулювання  земельних  відносин.

 

В.о. сільського голови                              К.І. Бортновська

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                         

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Демчук Тетяні Іванівні

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Демчук Т.І. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Демчук Тетяні Іванівні на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею  0,3417 га в с. Бохоники, вул. Яблунева Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Демчук Тетяні Іванівні замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Демчук Тетяні Іванівні виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Блащук Тетяні Володимирівні

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Блащук Т.В. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Блащук Тетяні Володимирівні на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства загальною площею  0,34га в с. Бохоники, вул. Яблунева (0,14га), та вул. Молодіжна (0,20га) Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Блащук Тетяні Володимирівні замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Блащук Тетяні Володимирівні виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Ковальчуку Володимиру Григоровичу

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства

на  території Бохоницької сі-льської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Ковальчук В.Г. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Ковальчук Володимиру Григоровичу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею  0,10 га в с. Бохоники, вул. Перемоги, 72 Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель сільськогосподарського призначення , які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Ковальчук Володимиру Григоровичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Ковальчук Володимиру Григоровичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Бернада Григорію Васильовичу

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Бернада Г.В. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Бернада Григорію Васильовичу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,25 га в с. Бохоники, вул. Гагаріна, 116 Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Бернада Григорію Васильовичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Бернада Григорію Васильовичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Бернада Григорію Васильовичу

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Бернада Г.В. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Бернада Григорію Васильовичу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею  0,06га в с. Бохоники, вул. Гагаріна, 116 Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Бернада Григорію Васильовичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Бернада Григорію Васильовичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Кражай Ларисі Григорівні

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Кражай Л.Г. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Кражай Ларисі Григорівні на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,10 га в с. Бохоники, вул. Гагаріна, 134А Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Кражай Ларисі Григорівні замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Кражай Ларисі Григорівні виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

21 березня  2016 року                                                     6 сесія 7 скликання 

                                                        

с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу гр. Штувбейному Олегу Васильовичу

на  виготовлення проекту землеустрою

 щодо відведення земельної ділянки у власність

для ведення особистого селянського господарства                                                  

 на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Штувбейного О.В. про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись ст. 12, 22, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій», пунктами 3, 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної власності», відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради вирішила

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 

 1.Надати дозвіл гр. Штувбейному Олегу Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  орієнтовною площею 0,08 га за адресою: Вінницький р-н, с.Бохоники, вул. Перемоги (біля ділянки № 34)  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність та постійне користування на території  Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2.Гр. Штувбейному Олегу Васильовичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Штувбейному Олегу Васильовичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань                           регулювання  земельних  відносин.

 

В.о. сільського голови                              К.І. Бортновська

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                         

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр.  Соколовському Володимиру Миколайовичу

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Соколовського В.М. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Соколовському Володимиру Миколайовичу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею  0,15 га в с. Бохоники, вул. Молодіжна, 27 Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Соколовському Володимиру Миколайовичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Соколовському Володимиру Миколайовичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                        

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

гр. Соколовському Володимиру Миколайовичу

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Розглянувши заяву гр. Соколовського В.М. про надання дозволу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл гр. Соколовському Володимиру Миколайовичу на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею  0,04га в с. Бохоники, вул. Молодіжна, 27 Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Гр. Соколовському Володимиру Миколайовичу замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Гр. Соколовському Володимиру Миколайовичу виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

                          Додаток

                                                                                           до рішення Бохоницької сільської ради

                                                                                           6 сесії 7 скликання

                                                                                           від 21 березня 2015року

 

 

Список громадян, яким надаються земельні ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Бохоницької сільської ради Вінницького району по вул. Сонячна

 

 

 

ПІБ фізичної або назва юридичної особи, які є землевласникам

Площа

Кадастровий номер ділянки

1

Мартинюк Тарас Іванович

0,1000

0520680500:01:013:0314

2

Марчук Роман Володимирович

0,1000

0520680500:01:013:0309

3

Марчук Роман Володимирович

0,1500

0520680500:01:013:0258

4

Довбанюк Михайло Анатолійович

0,1000

0520680500:01:013:0311

5

Сироветник Тетяна Володимирівна

0,0970

0520680500:02:003:0126

6

Лісовий Володимир Павлович

0,1000

0520680500:01:013:0312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Бохоницька сільська рада

Вінницького районуВінницької області

Рішення

 

21 березня 2016 року                                      6 сесія  7  скликання

с.Бохоники

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для  ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність, або у користування в межах с.Бохоники по вул. Сонячна

 

Розглянувши представлений проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки громадянам, згідно за списком, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності не наданих у власність, або у користування в межах с.Бохоники , виготовлений ТОВ «Юридично-земельний союз «Альянс» , враховуючи погодження відповідних органів, керуючись ст.12,118,121,186,  Земельного Кодексу України ,п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Бохоницької сільської ради в межах населеного пункту для громадян згідно з додатком

 

2. Надати у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Бохоницької сільської ради в межах населеного пункту по вул. Сонячна, с. Бохоники, Вінницького району, за рахунок земель сільськогосподарського призначення

 

3.  Зобов’язати землекористувачів

3.1 Встановити в натурі межі землекористування та виготовити документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку

3.2 Виконувати обов’язки власників земельних ділянок відповідно   до вимог ст. 91 Земельного Кодексу України.

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання та реформування земельних відносин.

 

 

 

                     В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

          

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

21 березня 2016року                                                 6сесія 7 скликання                                                      

с.Бохоники

  Про внесення змін до рішення 4 сесії 7 скликання

Бохоницької сільської ради «Про встановлення ставок на податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкина території Бохоницької сільської ради

            та затвердження Порядку його справляння»

від 24 грудня 2015 року

 

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А

1. Внести зміни в рішення 4 сесії 7 скликання Бохоницької сільської ради від 24 грудня 2015р «Про встановлення ставок на податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Бохоницької сільської ради та затвердження Порядку його справляння» у частині «Пільги із сплати податку», а саме замість слів  База оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 80 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 150 кв. метрів;

слід читати слова: База оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 120 кв. метрів;

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

                     В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

21 березня 2016року                                                 6сесія 7 скликання           

                       с.Бохоники

 

 

 

Про продовження договору оренди земельної ділянки загальною площею 0,15 га з ФОП Петросян Олександром Азіровичем на території Бохоницької сільської ради (за межами населеного пункту)

 

Керуючись Ст.12, 93, ч.1 ст.124, ч.5 ст 126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..16, ст..33 Закону України «Про оренду землі», розглянувши клопотання ПП Петргосян Олександра Азіровича про поновлення договору оренди земельної ділянки від 23.04.2001р, комерційного призначення, загальною площею 0,15га для влаштування магазину-бару на 50 місць з легких збірних конструкцій, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити договір оренди земельної ділянки від 23 квітня 2001 року,  комерційного призначення, загальною площею 0,15га для влаштування магазину-бару на 50 місць з легких збірних конструкцій, укладеного між Бохоницькою сільською радою Вінницького району Вінницької області та фізичною особою підприємцем Петросян Олександром Азіровичем, терміном на 10 років

2. Погодити договір оренди земельної ділянки  між Бохоницькою сільською радою Вінницького району Вінницької області та фізичною особою- підприємцем Петросян О.А.

3. Встановити орендну плату  за земельну ділянку в розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. Підписати додаткову угоду про продовження договору оренди землі між Бохоницькою сільською радою Вінницького району Вінницької області та фізичною особою- підприємцем Петросян О.А.

5. ФОП Петросян О.А. здійснити комплекс заходів щодо державної реєстрації документів, що посвідчують право оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з земельних питань та виконавчий комітет

 

В.о. сільського голови                                            К.І. Бортновська

У К Р А Ї Н А

Бохоницька сільська рада

Вінницького  району Вінницької     області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 21 березня  2016 року                                                                                 6 сесія 7 скликання

                                                         

                     с.Бохоники

  

 

« Про  надання дозволу

громадянам згідно додатку

на  виготовлення технічної документації із землеустрою

 щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 (на місцевості) для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

на  території Бохоницької сільської ради,

в межах населеного пункту»

 

Керуючись ст. 12, 40, 79-1 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  відповідно до п.34 ст. 26, ч.1 ст.33, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

 1.Надати дозвіл громадянам згідно з додатком на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Бохоники, вул. Зарічна Вінницького району, Вінницької обл. за рахунок земель житлової і громадської забудови, які не надані у власність та постійне користування на території Бохоницької сільської ради, в межах населеного пункту.

                                                                                                                                                                                                                              2    Громадянам (Згідно додатку) замовити відповідний землевпорядній проектній організації розробку  документації, вказаної в п.1.

 

 3.  Громадянам (згідно додатку) виконувати обов’язки   землекористувача  відповідно до вимог ст.40 Земельного Кодексу України.

 

  4.Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на постійну комісію з питань  регулювання  земельних  відносин.

 

 

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

                          Додаток

                                                                                           до рішення Бохоницької сільської ради

                                                                                           6 сесії 7 скликання

                                                                                           від 21 березня 2015року

 

 

Список громадян, яким надається дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Зарічній

 

 

 

ПІБ фізичної або назва юридичної особи, які є землевласникам

Площа

1

Лисенко Наталія Казимирівна

0,15

2

Лінник Наталія Іванівна

0,12

3

Соколовський Костянтин Володимирович

0,15

4

Коваль Валентина Вікторівна

0,15

5

Діденко Юлія Олександрівна

0,15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 


УКРАЇНА

БОХОНИЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   21 березня 2016р.                                                                 6 сесія   7  скликання

     с. Бохоники

Про затвердження  технічної  документації із

землеустрою, щодо  встановлення меж  земельної

ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її у власність

гр. Демчук Микола Петрович

Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж   земельної  ділянки  площею 0,1372га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд гр.Демчук М.П..,  розташовану  в с.Бохоники, вул.Молодіжна, розроблену ТОВ ЮЗС «Альянс»,  керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», п.5 ст.16 Закону України  « Про Державний Земельний  кадастр»  ст. 118, 122, 123, 186-1 Земельного кодексу України, сільська  рада         

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр. Демчук Миколі Петровичу длябудівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудна території Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області

       2. Передати у власність гр. Демчук Миколі Петровичу із земель житлової та громадської забудови земельну ділянку площею 0,1372 га  для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і споруд повул. Молодіжна, 11 с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

        3 Гр. Демчук Миколі Петровичу оформити свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 0,1372 га для будівництваі обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель і спорудза адресою:вул. Молодіжна, 11 с.Бохоники  Вінницького району, Вінницької області.

Кадастровий номер земельної ділянки 0520680500:02:001:0344

             4.Гр. Демчук Миколі Петровичу використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення,суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України.

        5. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.       

         

 

 

В.о. сільського голови                           К.І. Бортновська

 

 

 

 

Повернутись
Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж